AYURVEDA. Sub acest nume este cunoscut? medicina tradi?ional? indian?, cel mai vechi sistem de tratament din lume (2500 î.e.n), transmis pe cale oral? ?i consemnat ulterior în textele vedice. Etimologia sanskrit? a cuvântului evoc? perfect complexitatea lui: Ayus este via?a cu toate aspectele ei, iar Veda se traduce prin cunoa?tere, ?tiin??.

Concluzionând, Ayurveda reprezint? ?tiin?a vie?ii perfecte, descris? într-o manier? holistic?, în care fiin?a uman? este v?zut? ca o triad? a min?ii, trupului ?i sufletului. Ayurveda înseamn? prevenirea bolii, tratamentul ?i men?inerea s?n?t??ii.

Condi?ia esen?ial? pentru o via?? lung? ?i s?n?toas? este impunerea unui regim de via?? ?i a unei alimenta?ii echilibrate ?i adecvate cu starea individual?. Fitoterapia este o parte integrant? a tratamentului ayurvedic ?i se bazeaz? pe monografii detaliate ale plantelor, precum ?i pe re?ete tradi?ionale de preparare a remediilor, cu o valoare terapeutic? inestimabil?. 

Mai multe informa?ii aici.