Despre Ayurveda

AYURVEDA. Sub acest nume este cunoscut? medicina tradi?ional? indian?, cel mai vechi sistem de tratament din lume (2500 î.e.n), transmis pe cale oral? ?i consemnat ulterior în textele vedice. Etimologia sanskrit? a cuvântului evoc? perfect complexitatea lui: Ayus este via?a cu toate aspectele ei, iar Veda se traduce prin cunoa?tere, ?tiin??.

Concluzionând, Ayurveda reprezint? ?tiin?a vie?ii perfecte, descris? într-o manier? holistic?, în care fiin?a uman? este v?zut? ca o triad? a min?ii, trupului ?i sufletului. Ayurveda înseamn? prevenirea bolii, tratamentul ?i men?inerea s?n?t??ii.

Condi?ia esen?ial? pentru o via?? lung? ?i s?n?toas? este impunerea unui regim de via?? ?i a unei alimenta?ii echilibrate ?i adecvate cu starea individual?. Fitoterapia este o parte integrant? a tratamentului ayurvedic ?i se bazeaz? pe monografii detaliate ale plantelor, precum ?i pe re?ete tradi?ionale de preparare a remediilor, cu o valoare terapeutic? inestimabil?. 

Mai multe informa?ii aici.